Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku

Hukuk Büromuz olarak, Müvekkillerimize Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile Ticaret Hukuku’na ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirket birleşme ve devralma projelerinde risk ve uyuşmazlık kontrolünün yapılması, kurumların mevcut durum analizlerinin yapılması, şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması, ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, şirketler arası protokollerin düzenlenmesi, haksız rekabet, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri, ana sözleşme tadilleri ile kıymetli evrak hukuku uyuşmazlıkları gibi hususlarda da çalışmalar yapmaktayız.

Ayrıca, günümüzde ticari hayatta yaşanan gelişmeler paralelinde ilgili tüm kanun ve mevzuat kapsamındaki değişikliklerini yakından takip ederek Müvekkillerini olası tüm risklere karşı korumayı amaçlamaktadır.  Bu prensiple verilen danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile şirketler, her türlü yeniliğe hazır olmakta ve değişime en kısa sürede uyum sağlamaktadır.