Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Erşen&Erşen Hukuk Bürosu olarak, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanlarında, yabancı müvekkillerin Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de bulundukları sürede yaşayabilecekleri sorun ve hukuki uyuşmazlıklarda süreci yönetme, Türkiye’de ikamet, çalışma izinlerinin alınması ve süre uzatımı hususunda hukuki destek, vatandaşlığa geçişlerde idari başvuruların takibi ve davaların yürütülmesi, yabancı tüzel kişilerin Türkiye sınırları içinde yaşamış oldukları sorunların hukuki çözümü, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gayrimenkul alım-satım-devir işlemlerinin yürütülmesi, yabancı gerçek kişilere ilişkin miras ve aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların takibi, yabancı mahkeme kararlarının ülke içinde tanınması ve tenfizine ilişkin konularda mesleki birikim ve tecrübeleriyle bu alanda etkin bir hukuki hizmeti Müvekkillerine sunmaktadır.