Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından, bilişim ve teknolojinin kötüye kullanımı sebebiyle ortaya çıkan başta siber suçlar olmak üzere, internet ortamında gerçekleştirilen her türlü ihlal konusunda müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmet verilmektedir.

Hukuk Büromuz, oldukça hızlı değişen ve gelişen bir alan olan bilişim hukuku ile ilgili olarak tüm kanun ve mevzuat kapsamındaki en güncel gelişmeler yakından takip edilerek, Müvekkillerini olası tüm risklere karşı korumayı amaçlamaktadır.

Bilişim Hukuku kapsamında Hukuk Büromuz tarafından, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, internet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, ilgili mevzuat kapsamında hukuki alt yapının hazırlanması ve şirketlerin KVKK kapsamında uyumlu hale getirilmesi, unutulma hakkı ve buna bağlı başvuruların yapılması, erişimin engellenmesi, internet yoluyla oluşan ihlallerin sonuçlandırılması ve benzeri konularda hizmetler verilmektedir.