Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından, fikri mülkiyet alanında danışmanlık ve avukatlık hizmet verilmektedir. Bu kapsamda fikri mülkiyet haklarının tescili, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, telif hakları ve haksız rekabet uygulamaları, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma ve benzeri konularda hizmet verilmektedir.