Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketimin insan hayatında büyük yer kaplamasıyla hukuki çözümlere olan ihtiyaç da gittikçe artmıştır. Bu sebeple, Hukuk Büromuz olarak tüketicilere ve şirketlere tüketici hukuku alanında danışmanlık vermekte, doğan ihtilaflara hukuki çözüm yolları sunmakta ve mahkemelerde hukuki sürecin takibini sağlamaktayız.

Bu kapsamda, alım satım sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmesi alıcı ile satıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri ve protokoller, ayıplı mal ya da hizmetten kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü, tüketici hakem önünde yapılacak başvuru işlemleri ve benzeri konularda avukatlık hizmeti vermekteyiz.