Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Ülkemizdeki teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak üretimin de artması doğrudan enerji ihtiyacı talebini arttırmaktadır. Buna bağlı olarak, yeni enerji alanlarına yönelim söz konusu olup, özellikle potansiyel ve yenilenebilir enerji ile ilgili projelere ilişkin yatırımlar yapılmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından, özellikle yenilenebilir enerji alanı başta olmak üzere, her türlü enerji yatırımına yönelik çeşitli konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda enerji piyasasında yapılan kamulaştırmalar, arazi tahsisleri, yenilenebilir enerji ve diğer enerji yatırımları için mevcut teşvikler, üretim, işleme tipi lisanslandırmalar, lisans devirleri, enerji satış sözleşmeleri ve benzer pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunulmakta ve müvekkillerine EPDK nezdinde yapılacak işlemler konusunda temsil hizmeti verilmektedir.