Miras Hukuku

Miras Hukuku

Erşen&Erşen Hukuk Bürosu olarak Miras Hukuku’dan kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimize bu kapsamda sunduğumuz başlıca hizmetler, vasiyetname hazırlanması, mirasın paylaştırılmasına yönelik sözleşmelerinin hazırlanması, saklı pay ihlalinin tespiti ve talebi, muris muvazzası davası, vasiyetnamenin iptaline ilişkin davalar, ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davası, miras payına ilişkin denkleştirme gibi davaların açılması, titizlikle takibi ve bu hususlarda danışmanlık verilmesidir.