İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Hukuk Büromuz olarak, gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında korunması kapsamında hukuki görüş, danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Büromuz tarafında İdare Hukuku alanında vermekte olduğu bir takım hizmetler; İdari yargı nezdinde iptal ve tam yargı davaları açılması, Kamu İhale Kurumu kararlarının iptali, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler ve idarelerin tasarruflarına karşı iptal davası açılması, kamulaştırma kararları kapsamında uzlaşma görüşmelerine katılmak ve idarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvurulması ve benzeri şeklindedir.

Ayrıca, Büromuz, idare ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar kapsamında, dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında da bilgi ve tecrübeye sahip olup, danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.