İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından, Müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla, icra takip işlemleri tüm aşamaları ile birlikte yürütülmekte ve müvekkillerimiz bu işlemlerden kaynaklı ve ilgili olarak başta ipoteğin/rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip, itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, konkordato, ihalenin feshi davaları ile icra ve iflas hukukundan doğan tüm hukuk ve ceza davalarında temsil edilmektedir.

Büromuz bünyesinde girişilen şirket ve alacak takiplerinde 80% üzerinde tahsilat başarısı sağlanmış olup, başarı oranını her geçen gün artırmak için uğraş verilmektedir.