Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

Hukuk Büromuz tarafından, uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümlenmesi yerine, öncelikle tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri için gayret gösterilir. Bu kapsamda Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan uzman arabulucu kadrosu ile ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti verilmekte olup, müvekkillerini arabuluculuk müzakerelerinde de temsil ederek, müzakereler sonucunda onlar için en kazançlı hali ile anlaşma yoluna gidilmesi amaçlanmaktadır.