Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından, sağlık personelinin tıbbi kusurlarından doğacak sorumluluk ve buna bağlı olarak doğacak maddi-manevi tazminat davaları, hasta hakları ve sağlık personeli mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin uyuşmazlıklar ve Sağlık Hukuku’ndan kaynaklar bilcümle uyuşmazlıklarla ilgili olarak danışmanlık ve hukuki hizmet verilmektedir.